Бактерии за почистване на септични ями

October 1, 2014 от  
Публикувано в Услуги

Частният дом или вилата искат постоянно внимание. От навременно проведените някои строителни работи зависи комфортния живот в тези сгради. Едно от мероприятията, осигуряващи нормален живот в дома, е изграждането на септична яма.

След известно време от нейното ползване се налага тя да бъде почистена. За да се облекчи неприятното задължение по почистване на септичните ями или преработка на отпадъците от помийните ями може да се ползва биологичния метод.

В основата на този метод лежи използването на особен вид бактерии, които участват в процеса на разграждане на органичните компоненти, попадащи в канализацията.

Освен това, с помощта на тези полезни микроорганизми се осигурява обеззаразяване на отпадъчните води и спира отделянето на неприятната миризма.

Бактериите, използвани за почистване на септичните ями се отглеждат при лабораторни условия.

Ако сте решили сами да почистите канализацията в собствения си дом, прилагането на биологичния метод за почистване на септични ями ще ви помогне за:

- да направите ефективно почистване на ямата;
- да се дезинфекцират отпадъчните води;
- качествено да се почисти дренажния кладенец или помийната яма.

Предимствата на този начин на почистване на канализацията са:

- намаляване или пълно изчезване на миризмите от мръсотиите;
- намаляване обема на органичните отпадъци;
- изпомпването на отпадъчните води и отпадъци при постоянно използване на биопрепарати се свежда до минимум. Налага се да се почистят натрупаните утайки от не преработените неорганични отпадъци, но това е през голям период от време.

За да се обезпечи високо качество на работа на септичните ями, е важно да се знае какви бактерии е необходимо да се ползват в процеса на почистване на септичните ями.

Отпадъците, попадащи в септичната яма, създават благоприятна среда за размножаване на микроорганизмите. Започва процес на гниене, който протича в течение на дълъг период и е съпроводен с голямо количество твърди отпадъци.

За да се ускори процеса и се направи ефективно почистване от органичните отпадъци, е необходимо да се внесат в септичната яма специални микроорганизми.

Резултатът от тяхната дейност е разграждане на органичните отпадъци до най-прости вещества, безвредни за човека и околната среда – въглероден двуокис, вода и други, и ефектно почистване на септичните ями.

Random Posts

Рекламирай тук

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!