Индивидуални пречиствателни станции

January 6, 2012 от  
Публикувано в Полезно

Дойде време, когато въпроса за опазване на околната среда е приоритет, при издаване на разрешение за строеж на обекти, които ще изхвърлят доста отпадни води. Сега, за да могат да съществуват и да работят, тези обекти трябва да изградят собствени пречиствателни станции. Изградените в населените места канализации не винаги могат да поемат допълнително натоварване. Ако някой иска да построи завод или ферма за животни, при всички случаи ще се сблъска с проблема за пречистване на водите.

Не само обекти от производствен тип имат нужда от собствени пречиствателни станции. Много хотели и къщи за гости се сблъскват с тази необходимост. Изискванията за опазване на природата се завишават непрекъснато. Ако преди години е било възможно някой да отведе тръбите на отходната си вода до някоя река или езеро, то сега подобно нещо е невъзможно, а нарушителят освен глоби, може да попадне и в затвора.

Изхвърлянето на замърсената вода директно в природата може да причини много здравословни проблеми на хора и животни. Съдържанието на различни химикали, вредни за природата често нанасят непоправими щети. Така нуждата от локални пречиствателни станции нараства непрекъснато.

За целите на частните инвеститори, чиито обекти се нуждаят от собствени пречиствателни станции има много възможности. Всеки може да поръча система, която да осъществи пълно филтриране и прочистване на отпадните води, като се съобрази в финансите, които може да отдели за тази цел. Производителите на пречиствателни станции могат да предложат различни варианти в доста широк ценови диапазон.

Освен за частни цели, пречиствателни станции се проектират и за обществени нужди. Вече голяма част от пречиствателните съоръжения, които са строени преди много години са морално и физически остарели. Те не могат да се справят с все по-големите нужди на населените места.

Пречиствателни станции, които са предназначени за прочистване на битови отпадни води са доста по-евтини и лесни за изграждане. Разходите по експлоатацията им са по-ниски и поддръжката е по-лесна. Не е толкова лесно при отпадни води, които съдържат токсични вещества. Особено тежки метали и други отровни за човека и животните субстанции. В тези случаи, се строят пречиствателни станции с много възможности, които са натоварени с отговорната задача да не допуснат попадане на токсините в природата.

Отговорността за опазване на природата не е само на собственика на обекта, който създава замърсени води. Длъжностните лица, които са разрешили строежа и експлоатацията му също носят отговорност. Затова те преди да сложат подписа си под документите, държат да се уверят, че изискванията са изпълнени. Впоследствие обектите се проверяват от контролни органи и ако нямат ефикасно работещи пречиствателни станции, санкциите са големи.

Във всички случаи е по-добре да се вложат средства в изграждане на пречиствателни станции, отколкото да се плащат сериозни глоби. Все пак, едва ли някой би могъл да спи спокойно, като знае че е отговорен за замърсяването на природата около обекта му, особено ако щетите, които е причинил са отнели здравето и живота на хора и животни.

Random Posts

Рекламирай тук

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!