Какво се случва в следродилния период

May 14, 2009 от  
Публикувано в Родители

sledrodilen-period3След раждането на бебето и плацентата майка­та родилка навлиза в послеродилния период – пуерпериума. Той има средна продължителност от 40 дни. Органите и системите на женския ор­ганизъм се възвръщат до състоянието си преди забременяване. Инволуцията и регенерацията са процеси, които се развиват в организма на ро­дилката. Най-активно те са изразени върху поло­вите органи и особено в първите дни. Гърдите на жената, които по време на бременността са пре­минали подготвителен процес, започват да функционират. Майчиният инстинкт, зароден след оплождането, се превръща в майчино чувство.

Хименалният пръстен – девствената ципа се разкъсва напълно. Тонусът на тазовото дъно се възвръща сравнително бързо и влагалищният отвор се затваря след 24 часа. Около 1 седмица след това влагалището е отново с възстановен тонус. Маточната шийка се затваря по-дълго вре­ме и около 20-ия ден цервикалният канал е от­ново затворен. Остава обаче напречната цепка на цервикалния канал, която остава като белег, че жената е раждала. Матката след раждането е с овоидна форма, с твърдо еластична консис-тенция и маса 1000 грама. При физиологичен послеродилен период матката ежедневно на­малява размерите си и постепенно на 20-ия ден след раждането се прибира е малкия таз и вече е 200 г. В края на периода матката е малко по-голяма от тази преди забременяването – само 60-80 грама.

Контрахирането – свиването на матката след раждането, намалява кръвоснабдяването и хра­ненето на лигавицата на матката – спонгиозната децидуа. Това води до некротизиране на лигави­цата. Некротизиралите материи заедно с отделя­щите се кръв, лимфа и серум образуват лохиите – следродилното течение. В първите 2-3 дни ло­хиите са предимно кървави, докъм 5-6 ден имат нечист кафяво-червен цвят. В следващите дни те избледняват на цвят и стават жълтеникаво-бе-лезникави. До към 21-ия ден след раждането от­делянето на лохиите обикновено се преустано­вява. След раздвижване на родилката и особено след физическо натоварване количеството на лохиите може да се увеличи и цветът им да стане по-кървенист. Цветът и количеството на лохиите са важен признак за физиологичното протичане на пуерпериума. Лохиалният секрет е с изразени антибактериални свойства и възпрепятства раз­витието на възходяща инфекция от влагалището на маточната кухина.

Характерно за яйчниците е възстановяването на цикличната им дейност. Жълтото тяло на бремен­ността атрофира и се превръща във фиброзно тяло. Отделянето на кърма започва около 3-ия ден след раждането. Този процес е индивидуа­лен и при някои жени може да настъпи по-рано или по-късно. Обемът на гърдите се увеличава. Те стават напрегнати и понякога силно болезне­ни. Първите дни се отделя коластра, а след това мляко. Най-ефикасното средство за стимулиране на лактацията е редовното евакуиране на мляко от гърдите чрез сукане и изцеждане. Спокойно­то протичане на послеродилния период и оси­гуряването на пълноценно хранене с прием на достатъчно витамини и течности е предпоставка за пълноценното кърмене. Силно изразените положителни и отрицателни емоции също се отразяват. Неблагоприятно действие имат и фи­зическата и психическа преумора. В първите 3-4 месеца количеството на млякото е 800-1000 мл, като след това започва да намалява. Преди кър­мене гърдата се измива и дезинфекцира, а след това се подсушава и третира с медикаменти, ко­ито предпазват зърното от рагади. Необходимо е гърдите да се повдигат, като се използват специ­ално подбрани за това сутиени. Правилната тех­ника на кърмене и добрата хигиена осигуряват необходимата лактация. В първите дни родилка­та кърми новороденото в легнало положение. То трябва да захване не само зърното, но и част от ареолата. Така се предпазва зърното от травма. Кърменето продължава 10-20 мин. обикновено, след което е необходимо останалото мляко в гърдата да се изцеди. Активното кърмене, (шест и повече пъти дневно, вкл. и нощно време) след раждането потиска нормално овулацията и по­явата на менструация. Развива се т.нар. лакта- ционна аменорея. При отказ или недостатъчно кърмене на бебето, родилката може да забреме­нее след 3 седмици след раждането. Установено е, че 50% от тези жени са имали овулация до 6 седмица след раждането. При активно кърмещи жени след 3-ия месец трябва също да се мисли за активна контрацепция. Ако има забременява­не, кърменето трябва постепенно да се преуста­нови е срок от 30 дни. В противен случай се стига до голямо обременяване на майчиния органи­зъм и тежко изтощение на родилката.

Следродилната гимнастика ускорява инволутивните процеси в майчиния организъм след раждането. Физическите упражнения активират дейността на централната нервна система, по­добряват дишането и кръвообращението и ро­дилката по-бързо се възстановява. Необходимо е съобразяване с общото състояние на жената, с начина родоразрешение и с оперативните вме­шателства по време на раждането. Следродил­ната гимнастика включва специално подбрани гимнастически упражнения и масажи. Те увели­чават тонуса на мускулатурата на цялото тяло. Мускулите на тазовото дъно стават по-стегнати и еластични. Активният масаж на родилката се из­вършва от специалисти по определена и инди­видуална програма. Упражненията са комбини­рани и включват активно тръбната мускулатура, мускулите на тазовото дъно, коремната мускула­тура и упражнения с общо въздействие. Комп­лексът е така разработен, че да осигури и ускори инволутивните процеси в целия организъм.

Подобни статии:

Рекламирай тук

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!