Основни методи на изследване на бъбречните заболявания

November 20, 2018 от  
Публикувано в Полезно

Анамнеза

Media-89356-picКакво е характерно в анамнезата за бъбречните заболявания? Предимно се търсят основните бъбречни симптоми и синдроми – Болка, промени в уринирането и урината, поява на отоци /отоците са меки по рехавите тъкани, около очите, по краката, като ги натиснеш остава следа, докато сърдечните отоци са твърди/ изяснява се локализацията и характера  на болковият синдром, получава се информация за промени в уринирането /полиурия, олигурия, хематурия и др./, вида на отоците, наличие на общи оплаквания /отпадналост, температура и др./.

Физикално изследване

Оглед – може да установи промени в цвета на кожата – бъбречно болните са бледи, с огледа се установяват наличието на отоци по клепачите, типично за бъбречно заболяване.

Палпация – нормално бъбреците не са в стъпка за палпация.

Перкусия – почукването с улнарния ръб на дланта в бъбречната област се нарича сукусио реналис. При здрав бъбрек почукването не е болезнено – отрицателно сукусио, а при бъбречно заболяване болният трепва от болка – сукусио е положително.

Изследване на урина

-            количество на урина /диуреза/ за 24 часа. Нормално тя е от 1200 до 2000 мл. Нормалното съотношение между образувана през деня и нощта урина е 3:1 или 4:1.

-            Специфично относително тегло – дава представа за концентрацията на разтворените вещества в урината и способства на бъбреците да концентрират и разреждат. Нормалното специфично тегло е средно 1015 – 1025.

-            Миризма – нормалната урина има специфична слабо кисела миризма. Нормалният цвят на урината е светло жълт до кехлибарено жълт.

-            Реакция на урината /PH/ зависи от концентрацията на свободните водородни йони. Най-често нормалната урина има слабо кисела реакция PH6.

-            Химичното изследване на урината определя наличието на белтък, захар, кетонни тела, билирубин, уробилироген. Много малката урина е отрицателна за белтък, захар, кетонни тела, кръв, билирубин.

-            Патологични отклонения – протеинурия /белтък в урината/. В зависимост от количеството му бива лека, умерена и значителна. Друго отклонение е глюкозория – наличие на захар в урината – при захарен диабет, кетонория – наличие на кетонни тела в урината – при захарен диабет, диабетна кома и др. хематурия – кръв в урината – бъбречно каменна болест. Билирубинурия – билирубин в урината – среща се при хепатити и при други заболявания на черния дроб. Уробилирогенория – при чернодробни заболявания.

Микроскопско изследване в уринния седимент. Изследването на седимента на урината включва определянето на наличието на еритроцити, левкоцити /възпаление/, цилиндри /възпаление/, бактерии /много сериозно възпаление – след това ще трябва сериозно изследване на стерилна урина – средна порция на урината и антибиограма/.

Инструментални изследвания – рентгенови изследвания на бъбреците

  1. Обзорни – супер рентгенография – за големината и местоположението на бъбреците и за наличие на конкременти /камъни/ в отделителната система.
  2. Венозна ехография – посредством въвеждане ва контрастни йод съдържащи вещества се изобразява отделителната система – чашки, легенчета, уретери и пикочния мехур.
  3. Ултразвуково изследване на бъбреците /Ехография/ – ехографията е широко използван съвременен неинвазивен и лесно достъпен метод за проследяване състоянието на бъбречния паренхим и легенче. С него се определят местоположението и размерите на бъбреците, открива се наличието на конкременти и хидронефроза, туморни и кистозни образувания на бъбреците. Няма противопоказания за приложение. Може да се използва многократно при всички болни, включително при деца и бременни.
  4. Аксиална томография /КАТ/ – провежда се с компютърен томограф за цялото тяло и е особено информативен при туморни процеси, кисти, абсцеси на бъбреците, но е по-скъп като метод.
  5. Радио изотопни изследвания на бъбреците намират широк приложение поради богатата информация, която дават и лесният начин на изпълнение. Например прилага се изотопна нефрография. Представлява метод, при който със специална апаратура се регистрира постъпването на трупваната и излъчването на изотоп от бъбреците. Изотопът се въвежда по венозен път. От получените данни се изобразяват графично за всеки бъбрек по отделно. Друго радиотопно изследване на бъбреците е бъбречната сцинтиграфия – това е метод при който се изобразява разпространението на изотопа в бъбречния паренхим. Получава се информация за формата, големината, местоположението и структурата на бъбреците, наличието на кисти и тумори.

Източник: presata.com

Random Posts

Рекламирай тук

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!