Професионален домоуправител по устав

January 11, 2013 от  
Публикувано в Полезно

Професионален домоуправителВсеки професионален домоуправител трябва поне веднъж в месеца да записва показателите на електромерите, водомерите и подобни уреди на общите помещения. При необходимост да се обръща за помощ към специалисти или работници на фирмите, предлагащи стандартните комунални служби. Записаните стойности трябва да се съобщават на сдружението на гражданите наело професионалния домоуправител, след което сумите да се заплащат в нужните каси от самия домоуправител или от упълномощено от него лице.

Друга съществена дейност, която съвременният професионален домоуправител трябва да извършва на работното си място е своевременното информиране на гражданите в недвижимото имущество за което отговаря за изключване подаването на някоя от общите комунални или други услуги. Това трябва да се извършва посредством разлепяне на информационни плакати на видни места във входовете на блока. Местата за разлепяне на информационни бюлетини трябва също ежедневно да се наглеждат, обновяват и редактират от професионалния домоуправител.

На професионалните домоуправители се налага своевременно да уведомяват председателите на гражданското сдружение, наели ги за управление на недвижимо имущество, за заявки от живущите по повод техническото обслужване на сградата. След което своевременно да решава възникналите проблеми ситуации и да заменя повредената техника или съоръжение.

Контролът на състоянието на околоблоковото пространство също е отговорност на професионалния домоуправител. Под околоблоково пространство имаме в предвид паркингът, детската площадка и мястото, където са сложени контейнерите за смет. Общите блокови пространства (стълбищни площадки, мазета, тавански помещения, технически етажи и покривни пространства) също трябва да се държат в чист и угледен вид.

Още една важна характеристика на добрия професионален домоуправител е способността му своевременно да информира всички живущи за предстоящи и текущи ремонтни работи, като дава чести новини за прогреса на извършваните дейности. Притежание и изрядно съхранение (при необходимост) на техническата документация на сградата (схеми, планове, чертежи) е повече от задължително.
Нещо което все повече български професионални домоуправители започват да правят, и което е ужасно важно за професията им е непрестанното желание за самоусъвършенстване. Постоянно повишаване професионалната квалификация и периодичните тествания и допълване на наличните знания е нещо.

Това на което българският професионален домоуправител набляга най-много, и което е наистина важно, е своевременното събиране на парични средства за плаща на общите комунални услуги. Регулярно, не по-рядко от 1 път в седмицата, да търси по телефона или лично да навестява задлъжнелите лица, а в случай на значителни закъснения в плащанията от провинилите се лица да се търси съдебна отговорност.
Ivan Milkov

Random Posts

Рекламирай тук

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!