РАЗВИТИЕ НА СЕСТРИНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

July 2, 2019 от  
Публикувано в Здраве, Полезно

7e6231ead9aa67d4849c0a16e506ce13397b3207

В България за една от първите сестри се приема Мария Фунтарица, която е била боец и санитар в четата на Чакър Войвода (1848г.). През различните исторически периоди сестринството се е схващало по различен начин – религиозно посвещение, занаят, благотворителност, професия.

Българското дружество «Червен кръст» е инициатор, организатор и вдъхновител на сестринското образование у нас. В неговото ръководство съзрява идеята за обучаване на необходимия брой милосърдни сестри за нуждите на гражданското здравеопазване и за медицинското осигуряване на войската в мирно и военно време.

Първият курс за милосърдни сестри, с продължителност 10 месеца, се открива през 1894г. По идея на Софийския клон Дружество «Червен кръст».    През 1900г. се открива Първото училище за подготовка на милосърдни сестри от Българския червен кръст. За преподаветелки са назначени сестри, натрупали опит в обучението на сестри от други държави. Руското дружество «Червен кръст» изпраща две сестри – София Висоцкая и Олга Сухонен. Курсът на обучение е една година и завършват 8 милосърдни сестри. Курсът на обучение става 2 годишен от 1910г.

Отново по примера на руските сестри се създава сестрински дом, в който се настаняват самотни сестри-пенсионерки, а също така болни и неработоспособни милосърдни сестри.

По време на Балканската война (1912-1913г.) 120 милосърдни сестри допринасят много за медицинското обезпечаване на войниците на хронта и в тила. Като милосърдна сестра участва и царица Елеонора, която преди да се омъжи за цар Фердинад завършва сестрински курс и по време на Руско-япанската война работи като милосърдна сестра в една руска болница. По идея на царицата се усъвършенства училището за милосърдни сестри и преподаването се издига до нивото на тогавашните европейски и американски училища. През 1014г. там преподават американскит сестри Хей и Торанс. Първата световна война прекратява дейността му и през 1922г. пристигат отново Рахила Торанс и Теодора Льо Гро. Вече се въвежда образователен ценз за кандидатките, а обучениетостава тригодишно от 1927г. до 1927г. в България има подготвени 328 милосэрдни сестри. БДЧК подготвя в специален курс и сестри-посетителки. През и след 1928г. се поставя граница между обучението на милосърдната сестра и самарянката. Излиза и списание «Сестра». През 1945г. се открива второ училище за медицински сестри в Стара Загора. През 1946г. има вече четири училища.

Към 1952г. се полагат основите на т. нар. Социалистическо здравеопазване. Длъжностното наименование милосърдна сестра се заменя с медицинска сестра, каквото е и до момента. Дипломираните сестри завършват със средно образование успоредно с гимназиалното като УПК (учебно-производствен комплекс), в последствие в медицински училища за средни медицински кадри, съществували до 1975г. като обединени медицински училища. През 70-те години на 20 век образованието става полувисше и така просъществува до 1981г. през 1995г. се открива Факултет «Сестринско дело», който поставя началото на висшето образование в България. През 2001г. този факултет се преименува във ФОЗ.

 

Източник:  ddrom.net

Random Posts

Рекламирай тук

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!