Стайният въздух ни убива бавно

May 15, 2009 от  
Публикувано в Здраве

stajniqt-vuzdyh-ni-ubiva1Рядко се замисляме доколко нашият живот зависи от качествата на въздуха, който дишаме в домовете или офисите. В развитите европейски страни хората прекарват в затворени помещения близо 90% от живота си, но въпреки това проблемът „стаен въздух” не получава нужното внимание. Много се говори и пише за здравословното хранене, но сравнително малко за въздуха, макар че за едно денонощие човек консумира около килограм храна, а вдишва от 10 кг до 30 кг въздух (над 25 хил. литра).

Известно е, че въздухът, който дишаме, оказва огромно влияние върху нашето здраве, самочувствие и работоспособност, но въпреки това недооценяваме средата, в която прекарваме толкова много време. Според проучванията всяка година хиляди европейци умират заради заболявания, причинени от вредните примеси във въздуха в офисите и жилищата.

Новият проблем – лошото качество на стайния въздух
Съвременният човек дори не подозира колко много от здравословните му проблеми са предизвикани от въздуха в собствения му дом или на работното място. Доказано е, че качеството на въздуха в добре уплътнените ни и отлично термоизолирани жилища не е здравословен.

Допреди двадесетина години рядко се говореше по тази тема, но днес няма как да не признаем, че обитателите на по-ефективните по отношение на съхраняването на енергия домове са значително повече предразположени към здравословни проблеми, защото в херметизираните помещения влагата и замърсяването на въздуха надхвърлят всякакви здравословни норми.

Основни замърсители на въздуха в затворените помещения
Може би поради липса на финансиране у нас не се правят дългосрочни наблюдения и проучвания, свързани със съдържанието на вредни вещества в стайния въздух и влиянието им върху човешкото здраве. В домовете и офисите са регистрирани над 100 химически вещества, като близо 1/5 от откритите антропотоксини се отнасят към много опасните. Въздухът в затворените помещения понякога съдържа смъртоносни концентрации. Такива са цигареният дим, плесените, веществата, отделяни от строителните материали, озонът, радонът,  ароматните въглеводороди и много други.

В жилищата от нов тип се задържа повече влага, вследствие на което се създава благоприятна среда за въздушнопреносими замърсители като например плесени, микроби, бактерии и вируси, които предизвикват алергични и респираторни проблеми. Потърпевши са цели семейства, като лекарите са категорични, че периодът на лекуването на тези заболявания през последните години се е  увеличил значително.  Застоялият въздух се отрязява негативно върху кръвоносните съдове и кръвообращението, защото кръвта по-бавно се доставя до крайниците и главния мозък. Затова хората все по-често страдат от главоболие, сънливост, раздразнителност, понижена работоспособност. Това важи и за децата, които прекарват по-голямата част от времето си в затворени помещения – в детските градини, в училищата, в домовете си и и дори в спортните зали, които в повечето случаи също не са с добра вентилация.

Един от замърсителите на въздуха в жилищата е формалдехидът, който попада във въздуха от мебелите – както от новите, така и от тези с повредено лаково покритие. Други източници на вредни вещества са пенопластите, стирола, фенола и др. Концентрацията им понякога превишава от 5 до 10 пъти допустимата норма, като в някои случаи това е предпоставка за ракови заболявания. Отдавна е доказано, че азбестът, използван като изолационен материал и компонент в азбестоциментовите плочи, е още един убийствен замърсител, защото води до рак на белите дробове.

В жилищните помещения могат да се срещнат азотни оксиди и въглероден оксид – продукти от изгарянето на горива. Ако за отопление се използва природен газ, въглеродният оксид в жилището е с голяма концентрация, която се увеличава към по-високите етажи, заради по-лошо работещата вентилация.

Микроклиматът в затворените помещения
Основните фактори, които характеризират въздуха като здравословен, са неговата температура, влажност и скорост на движение.

До неотдавна сухият въздух бе определян като враг номер едно. Решението на проблема бе просто – използваха се овлажнители или просто се поставяха мокри кърпи на радиаторите. Добре е да се знае, че относителната влажност в помещенията трябва да бъде в границите от 30%-35% до 55%-60%. Вредна за здравето е както прекалено ниската, така и много високата влажност.

За да се осигури високо качество на въздуха в помещенията, той трябва да е в постоянно движение. Зле проектираните или изобщо липсващи вентилационни системи в българските домове не изпълняват функциите си, а именно – да вкарват  свеж въздух в помещенията и да отвеждат застоялия. Въздушният поток трябва да е достатъчен, за да се премахнат предпоставките за образуване на плесен и мухъл, които обикновено са налице след смяна на дограмата.

За комфортна се смята температура на въздуха за зимата 20°-22°С, а за лятото 22°-24°С. Резултатите от много изследвания показват, че отклонения само с 1°-2°С от посочените температури съществено понижават работоспособността. При 16°С например подвижността на пръстите намалява дотолкова, че човек трудно пише. И обратното също има негативни последици – при температура на външната среда над 27°С труспособността намалява с 30%-50%. В Швеция например при температура над 27°С работниците и служителите получават надбавки, известни у нас като «вредни», независимо дали работят на открито или в офис.

Голямо значение за здравословния микроклимат в затворените помещения има йонният състав на въздуха, т.е. съотношението на позитивните и негативни йони. Отрицателните йони влияят добре върху самочувствието на хората, затова трябва да надвишават положителните. Освен това те нормализират кръвното налягане, важни са при повишено умствено и физическо натоварване, добре се отразяват на хората със сърдечно-съдови и респираторни заболявания. Ако във въздуха преобладават положителните йони, човек усеща “недостиг на кислород”, умора, главоболие. Екраните на телевизорите и компютрите, климатиците и дори обикновените жизнени процеси на човек повишават концентрациите на положителните йони.

Алергените в домовете ни
По данни на Сетовната здравна организация около 40%-50% от населението на земята страда от алергии в по-лека или по-тежка форма. Тревожното е обаче, че в развитите държави този процент е значително по-висок, отколкото в останалите, а също, че възрастовата граница, при която се появяват първите симптоми на тези заболявания, пада. Като една от основните причини за алергичните заболявания се посочва съставът на въздуха в затворените помещения.

Най-известните алергени в домовете на хората са битовата прах (съставът й е 35% минерални вещества, 15% влакна от хартия и текстил, 20% кожни клетки, 7% цветен прашец, 3% дим и сажди). Битовата прах е и своеобразно депо за плесени, гъби, химически вещества, патогенни микроорганизми, както и акари (битови микрокърлежи), които при повишаване на влажността над 60% започват да  се размножават многократно по-бързо, отколкото при нормална влажност.

Известни са около 350 вида гъбички, които могат да предизвикат алергии. Повишената влажност стимулира и размножаването им. Според изследвания, направени в домове на хора, страдащи от алергии, нивата на спорите и плесените са многократно по-високи от тези, които са измерени в жилищата на здрави хора, живеещи в домове с по-ниски нива на влажност.

Как да променим въздуха в домовете си
Основното, което може да направи всеки от нас на този етап, е да се погрижи в жилището му постоянно да постъпва свеж въздух и съответно застоялият да бъде отвеждан навън. Това се постига лесно с добра вентилация. За съжаление, новите, добре уплътнени дограми, прекъсват вентилационния цикъл и не осигуряват достъп на свеж въздух в помещенията, поради което вентилаторите и абсорбаторите спират да работят ефективно, тъй като нямат нужната тяга. Честото проветряване решава донякъде проблема, но не осигурява постоянна циркулация на въздуха. Свидетели сме на проблем от национален мащаб – влага и мухъл. Причина за него е стремежът на хората да запазят топлината в домовете си, вследствие на което добре изолират и херметизират жилищата си.

Впечатляващи са статиите, които могат да се прочетат в българското интернет пространство: „Плесените и азбестът в жилищата ще ни убият преди климата” по сп. Нюзуик, публикувана в  http://e-vestnik.bg/; „Мухъл в дома ни – същност на проблема” – www.bezvlaga.com; “Влажните домове могат да причинят астма” – http://www.puls.bg/; “Екологична безопасност на жилищните помещения” – www.icsr.bas.bg/; „Помощ! Нова дограма и плесен вкъщи” -  http://ka6tata.com/; „Анализ на резултатите от проучването на въздушната среда на детски заведения за наличие на микроскопични гъбички” – www.siokoz.com; „Внимание: Аспергилоза” – http://www.papagalibg.com/; „Да се преборим с плесените у дома” – http://magi.triada.bg/; „Откъде ни дебнат канцерогенните вещества”- http://www.chudesa.net/ и др.

Тези публикации са добър признак за това, че все повече хора обръщат внимание на качеството на стайния въздух, но само по себе си алармирането не е достатъчно. На Запад отдавна са въведени стандарти за качеството на въздуха в затворените помещения, а вентилационните отвори в дограмите или в стените са станали задължителни. Във Франция например на всички нови дограми от 2000 г. насам се монтират прозоречни клапани с датчик за влага, които пропускат свеж въздух при повишаване на относителната влажност в помещението над 50%. Отскоро тези клапани се предлагат и у нас, но е въпрос на време хората да се убедят в необходимостта от тях, за да бъдат премахнати напълно предпоставките за образуване на мухъл, като едновременно с това се съхранява максимално топлината в домовете.

Въпрос на време е също така държавата да въведе задължителни изисквания и норми за новите дограми, които запечатват жилищата ни. А дотогава трябва сами да решим проблема си, за да могат децата ни да дишат здравословен въздух.

Тази статия достига до вас с любезното съдействие на нейния автор – инж. Юлиана Михайлова

Подобни статии:

Рекламирай тук

Коментари

3 коментара към “Стайният въздух ни убива бавно”
  1. Joro says:

    Да този проблем (влагата) ме мъчи от 2 години. Тук обаче срещнах един сайт – bezvlaga.com, който предлага супер решение (дано е вярно). Някой ползвал ли е тези клапани, които се предлагат там? Звучи много добре пък и цената им е съвсем приемлива за решаването на такъв проблем. Дайте лични впечатления.

  2. Дарина Павлова says:

    За момента аз съм решила проблема с влагоуловители, но те трябва да се сменят често, а ако въпросния клапан се купува веднъж, цената ми се струва разумна :)

  3. Pavlina says:

    Много хубава статия – всички трябва да се замислят над този проблем, а хората като са си сложили нови дограми смятат,че всичко им е наред. Затова напоследък хората боледуват толкова много. За клапаните за прозорци – мои познати си сложиха преди два-три месеца – видях сайта, точно такива. Доволни са – нямат конденз, а преди това дрехите им в гардероба бяха мокри, имаха и мухъл по стените. Така че има ефект от тях. А аз си смених само един прозорец с ПВЦ и като гледам какви проблеми се появяват след смяна на цялата дограма, май няма да си сменям другите прозорци, освен ако не сложа такива клапани на всичките.

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!