Страда ли детето ми от аутизъм

August 13, 2013 от  
Публикувано в Полезно

За съжаление аутизма е състояние, което в годините се среща все по – често и засяга все повече хора. Световна статистика от 2010 год. показва, че на всеки 110 деца 1 е диагностицирано с аутизъм. Най – често болестта се проявява още през първите 3 години от живота на детето.

Някои лекари определят аутизма като психично заболяване, други по – скоро като състояние, характеризиращо се главно с откъснатост и изолация от останалите хора. Страдащите от аутизъм, като че ли живеят в собствен свят.

Ако имате съмнения дали вашето дете има това заболяване, то тази статия със сигурност ще ви бъде от полза. Още повече, че диагнозата аутизъм не се поставя вследствие на каквито и да било изследвания, а само в резултат наблюдение поведението на детето от страна обикновено на майката (или който го обгрижва) и от страна на специалистите. В следващите редове ще посочим кои са възможните симптоми, подсказващи, че с детето ви се случва нещо нередно.

1) Изключително трудна или невъзможна социализация
- липса на желание за споделяне на радост, емоции и интереси;
- избягване на очен контакт, усмивки, физическа близост (напр. прегръдки);
- проява на пълна незаинтересованост към връстниците си;
- отсъствие на каквито и да било приятели;
- проява на нецелесъобразно, неподходящо поведение в различни ситуации;
- пълно отсъствие на емоционална обвързаност, липса на емоционални реакции;
- наличие на чувство на обърканост, страх, враждебност;
- невъзможност за концентрация и трудности при обучение (в по – напреднала възраст);
- възможна склонност към самонараняване – възможно е да си скубят косите, да си удрят главата в стената, да се хапят и т.н.

2) Затруднена вербална комуникация с околните
- пълна липса на говор или наличие на значителни говорни затруднения;
- отсъствие на невербален начин на изразяване на мислите;
- използване на нови несъществуващи думи или придаване на ново значение на вече съществуващи думи;
- внезапно повтаряне на думи и изрази, казани от други хора, без осмисляне на изреченото;
- използване многократно на едни и същи нетипични изрази и фрази.

3) Наличие на стереотипно поведение, повтарящи се навици, тесен диапазон от интереси
- проявява на засилен интерес към игрите с предмети по нетипичен и несвойствен начин;
- наличие на повтарящи се необичайни движения (напр. пляскане с ръце, люлеене на цялото тяло напред назад, въртене в кръг, хапане или извиване на пръсти и други);
- свръх интерес към игрите с отделните части на предметите;
- наличие на различни стереотипни повтарящи се навици и привички – например детето може да отказва да минава по маршрути, които не са му познати, да изпълнява различни движения всеки път когато влезе в стая (напр. да се върти), да светва и изгасва лампи, да подрежда предмети в редица;
- промени в заобикалящата го среда може да предизвикат пристъп на паника – например разместване на мебелите в къщи
- нетипичните звуци също може да доведат до пристъпи на ужас или крещене – например преминаване на мотор, звука от гръмнала наблизо пиратка и т.н.

4) Физически особености
- между 2 и 7 години много вероятно е да са с по – нисък от нормалния за възрастта им ръст;
- възможно е телесната им температура да не се повишава, дори и при наличие на инфекциозно заболяване;
- липса на обособяване на водеща ръка – служат си еднакво добре и с лява и с дясна ръка;
- наличие на слабост в ставите;
- слаба мускулатура;
- апраксия – невъзможност за извършване на определени движения. Има различни видове апраксии, като при всеки отделен вид има различни нарушения в способността за извършване на движения;
- много често страдат от лениви черва, запек, възпалителни процеси в стомашно – чревния тракт;
- възможно е наличие на гърчове;
- смущения в съня.

Random Posts

Рекламирай тук

Comments are closed.