Компетентният съвет при регистрация на фирма спестява много нежелани проблеми

December 14, 2011 от  
Публикувано в Полезно

Много хора имат бизнес идеи, но когато решат да ги реализират, се сблъскват с много непредвидени проблеми. Първата стъпка за да се стартира бизнеса е регистрация на фирма. Това не е особено трудно и всеки би могъл да се справи и сам. Това обаче не е желателно, особено за хора, които не са наясно с данъчните правила в България. Самата регистрация на фирма не е сложна, но ако се избере неподходяща форма, след време ще има проблеми.

Затова най-добре човек да се обърне към специалисти за регистрация на фирма, които да го посъветват каква точно фирма ще е подходяща за неговия бизнес. Едно от най-важните неща след стартирането на фирмата е начинът на нейното управление и разпределяне на отговорността. Когато се сформира АД- акционерно дружество, например, трябва да има начален капитал от поне 50 000 лв. Акционерите носят отговорност съобразно обема на своя дял в дружеството.

За по-малкия бизнес са по-подходящи други варианти за регистрация на фирма. Много хора се занимават с бизнеса си сами и за тях формата ЕТ – едноличен търговец е най-подходяща. С такава фирма човекът придобива статут на юридическо лице и може да развива своята дейност.

Ако в бизнеса ще участват и други съдружници, регистрирането на ЕТ не добра идея, защото титулярът, на чието име е регистрирана фирмата отговаря за задълженията с всичко, което притежава като физическо лице.

За съдружия, в които ще участват няколко човека със собствени капитали, по-добър вариант са дружествата с ограничена отговорност. ООД или ЕООД – това са вариантите, които може да се използват ако се планува регистрация на фирма за общ бизнес. В тези случаи човек ограничава отговорността си до размера на първоначално вложените капитали. Това е добър вариант за регистрация на фирма, особено в условия на икономическа криза.

Когато се прави регистрация на фирма, трябва да се мисли и за нейната евентуална ликвидация. Защото някои фирми се закриват трудно, с много бюрократични формалности. Най-лесно се заличава от търговския регистър ЕТ – едноличен търговец.

При всички останали случаи се стартира процедура по ликвидация, при която може да възникнат различни спънки. Затова още докато фирмата е действаща, трябва да се стараете цялата документация зда е в ред, за да нямате после проблеми, при евентуална ликвидация.

Random Posts

Рекламирай тук

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!