Услуги за превод

February 14, 2012 от  
Публикувано в Полезно

Услуги за преводПоетичен превод:

Преводът на поезия е нестандартна задача, която е по силите на хора с поне минимален поетичен талант. Не всяка агенция за преводи разполага с такива сътрудници, но ако се отдели достатъчно време за проучване подходящите преводачи могат да бъдат намерени.

Под подходящи преводачи имаме предвид такива с поне малко поетичен талант и солидно количество преведени текстове зад гърба си. От тази услуга често се възползват певци и продуценти, които искат техните произведения да бъдат чути и най-вече разбрани от по-широка, чуждестранна публика. Не е рядко и „заемането” на чуждестранни композиции от наши изпълнители, които желаят преводът на дадената творба да е максимално близък до оригинала.

Редакция и коригиране:

Редакцията и коригирането обикновено са включени в цената на даден превод. Но реномираните преводачески фирми предлагат и отделна услуга, която включва коригиране и редактиране на Ваш превод.

Допълнителни услуги, които предлагат някои професионалните агенции за превод:

В съвремието важи максимата – колкото по-мултифункционален си толкова по-големи шансове за успех имаш. Фирмите за превод от едно известно време също се придържат към тази съвременна мъдрост, и в наши дни освен основната си функция (преводите) някои по-предприемчиви фирми имат на щат: web-дивелопъри, маркетинг специалисти, дизайнери, програмисти и оптимизатори на сайтове.

Локализация и превод на сайт:

Повечето фирми, желаещи да излязат на европейския, американския или някои друг чуждестранен пазар се сблъскват с проблема за адаптиране на сайта си към чуждата аудитория. Тук думата адаптация е ключова. Все пак превод на сайт, макар и блестящо направен, е само превод на чуждестранен текст, написан за хора от друга култура, обичаи и език.

Освен превод, някои фирми предлага и локализация на сайтове, което с най-общи думи е доближаване на визията и разположението на съдържанието на конкретен сайт до обичаите и визуалната културата на конкретна професионална група и целевата чуждестранна аудитория.

Разбира се, преводът на сайта е по-трудоемката и всъщност основна работа и при локализацията. Много понятия, включени в текста, трябва да бъдат адаптирани и да съдържат ключови думи, често различни от тези, които биха се получили при пряк превод.

Random Posts

Рекламирай тук

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!