Фунгициди – сигурен начин да се справите с болестите

October 23, 2015 от  
Публикувано в Полезно

fungiФунгицидите са вещества с химичен или биологичен произход, предназначени за борба с болестите по растенията. Наименованието “фунгицид” е производно от корена на две думи: fung- гъба и cide-уищожавам. Смисловият превод на термина е средства за унищожаване на гъбите. Практиката за защита на растенията разширила това понятие като включила в него не само препарати токсични за гъбите, но и веществата ефективни срещу всички инфекциозни болести по селскостопанските растения.

Заболяванията по растенията като гниене, ръжди са известни на човека от дълбока древност от самото начало, когато хората са започнали да отглеждат целенасочено определени култури. Още преди нашата ера са се появили и първите препоръки за защита на някои ценни растения. Например в 1000-800 година пр.н.е. Гомер споменава, че борбата с болестите по растенията може да се прави с опушване със сяра. Не е изключено, че по това време този метод намира широко приложение при борбата с оидиума по гроздето и ръжда по житните. Демокрит (400 г.пр.н.е.) предложил друг метод за защита: пръскане на растенията с настойка от маслини за профилактика на гниенето.

Препоръките станали по-организирани и повече в началото на новата ера. Плиний Старший в своя труд “История на природата” пише за характеристиката на заболяванията по растенията и методите за борба с тях. Така например за предпазване на зърното при съхранение препоръча смесване с листа на кипарис.

В началото на 17 век селското стопанство започнало да се развива на научна основа. Основните болести по растенията били описани и класифицирани, за тяхната профилактика и лечение активно се прилагали различни методи. Ремнант предложил за защита на пшеницата от твърда и праховита главня да се използва физиологичен разтвор.

В края на 19 век е открит бордолезовия разтвор прилаган в началото за защита на лозята от мана, а по-късно и срещу други болести при растенията.

Основното количество прилагани фунгициди са синтезиране през 20 век. С помощта на съвременните многокомпонентни и комбинирани препарати се постигат значителни успехи в защитата на растенията.

Проблемът с болестите продължава да съществува и се налага непрекъснато да се развиват технологиите, методите и средствата за обработка на културите.

Практически класификацията на фунгицидите има условен характер, тъй като един и същи фунгицид може да проявява различни свойства при различни култури и по отношение на причинителите, а така също и при ползването на различни дози и срокове.

Според характера на разпределение в растенията фунгицидите се делят на контактни и системни.

Контактните унищожават патогена при непосредствен контакт с него. Системните проникват в растението и при среща с патогена го унищожават.

Random Posts

Рекламирай тук

Comments are closed.