Интегративна психотерапия с метода EMDR

September 29, 2016 от  
Публикувано в Здраве

Psychologist and despair soldierМетодът EMDR представлява психотерапия, която се основава на преработка на информацията посредством движението на очите

Стотици хиляди души по света успешно преодоляват своите проблеми с помощта на интегративната психотерапия с метода EMDR. На български език това звучи така: „Десенситизация и повторна преработка на информация посредством движение на очите“. Иновативният подход е подходящ за личности, които са преживели емоционални травми, насилие или малтретиране, природни бедствия, инциденти, унижения в детството. Специалистите го прилагат и при случаи на постоянна тревожност, ниска себеоценка и други психологически разстройства, сред които и панически атаки.

Основателят на EMDR е американският учен Франсин Шапиро. По време на работата си със своите клиенти той забелязва, че движенията на очите имат силата да премахват безпокойството при тях. Лекарят решава да направи експерименти в тази посока и впоследствие споделя своя успех от терапията публично. Подходът се състои откомбинация от процедури, които се основават на изследванията на мозъка и начина, по който до него достигат данните от заобикалящата среда. Целта е да се подпомогне развитието на съществуващите вътрешни ресурси, да се облекчи страданието, и да се достигне до вродената ни способност да се стремим към здраве и пълноценен живот.

Максималният лечебен ефект се постига чрез съчетанието на елементи от когнитивно-поведенческата, динамичната и интерперсонална психотерапия. Методът EMDR първоначално е тестван върху ветерани от войната във Виетнам. Чрез стимулация на движението на очите отдясно на ляво, или чрез звукови сигнали, се активират мозъчните полукълба. По този начин нервната система осъществява освобождаващ процес по отношение на натрупаните негативни спомени.

Резултати от EMDR терапията

След сеансите пациентите споделят, че са трансформирали своите реакции към миналото, вече умеят да се абстрахират от него, не изживяват отново емоциите, мислите и усещанията, които им носят горчив вкус. Тази дистанция им помага в бъдеще време да не бъдат привързани към мъката, която са изпитвали, а липсата на ангажираност с миналите събития е гаранция, че ще продължат напред и ще гледат от друг ъгъл на тях.

Интересното при психотерапия с метода EMDR е, че резултатите често идват значително по-бързо, отколкото със стандартните техники. Нужни са максимум две процедури, за да се разбере доколко те ще са полезни за конкретния случай. Бързото облекчение, което пациентите усещат не е временно, а създава почвата за по-дългосрочен ефект не само на умствено и емоционално, но и на физическо ниво. Според вида на проблема, се прилагат средно около 10-15 сесии, а тяхната продължителност е по преценка на експерта.

Психотерапията с метода EMDR има изненадващо благоприятно въздействие – тя успява да вдъхне надежда и на най-скептично настроените спрямо нея, подобрявайки рязко тяхното състояние.

В България методът е все още слабо познат. Един от сертифицираните специалисти, с които можете да се консултирате към момента е психологът Анна Тодорова, която има години практика с метода в САЩ, включително при работа с военни ветерани.

Подобни статии:

Рекламирай тук

Оставете коментар

Изкажете мнението си...
Ако желаете снимка, вземете си от Граватар!