Изграждане на добри взаимоотношения

June 2, 2009 от  
Публикувано в Родители

dobri-vzaumootnosheniq1Стремежите и ценностите на тийнеджърите могат и да се различават, но всички млади хора си приличат по едно – по желанието си да се убедят, че животът им има смисъл, както и че наоколо има някой, който го е грижа за тях. Съществуват три различни пътища, по които тийнейджърите поемат, и тези пътища са пряко свързани с отговора на въпроса: „На кого му пука за мен?” Тези пътища могат и да променят посо­ката си на движение след известен период от време, но при повечето случаи те оставят трай­ни следи в по-нататъшния живот на момчето или момичето.

Пътят на успеха

Ако тийнейджърът е уверен, че родителите са неподправено загрижени за него и го обичат безусловно; ако той/тя са сигурни, че могат ви­наги да се обърнат към родителя за помощ, това е сигнал, че детето ви е поело пътя към успеха. Тогава твоята роля ще бъде роля на някой, който подкрепя, насърчава и дава тласък.

Пътят на случайността

Ако това, което най-много интересува тий­нейджъра, е мнението на приятелите му, или пък основното нещо, което го интересува, са забав­ленията, бъдещето му трудно може да се пред­види, понеже то ще зависи до голяма степен от външни фактори и влияния.

Пътят на провала

Макар и не непременно задължително, мно­го тийнейджъри избират пътя на дрогата или самоубийството именно поради прежи­вяно отхвърляне. Ако отговорът на въпро­са: „На кого му пука за мен” е „никой”, това е отворена врата, канеща провала на гости в живота на съзряващото момче или момиче. Безспорен е фактът, че детето ще трябва да нав­лезе в етапа на зрелостта с позитивен възглед към живота, за да може да успее и да налучка верния път. То трябва да се чувства значимо, прието и със стойност, за да се развива успешно.

Проблемът с изграждането на приятелствата не може да бъде пренебрегван, тъй като позитив­ните взаимоотношения могат да съдействат за позитивния растеж, докато негативните взаимо­отношения ще променят посоката на движение право надолу. Може би следващите няколко предложения ще ви помогнат да си създадете картина за вашата роля в тази така важна задача:

Наблюдавайте кои са приятелите на тийнейджъра. Без да досаждате, опитайте се да се сприяте­лите с тях Ако сте отзивчиви, можете да съберете у вас цяла банда. Постарайте се да изглеждате, звучите и се обли­чате актуално.

Изисквайте тийнейджърът да прояви отговор­ност и отчетност по отношение на това с кого, кога, къде и до колко часа се среща. Това е ва­лидно най-вече за ранния и междинния етап на юношеството.

Ако тийнейджърът реши да се среща с някой, който е провокативен, използва циничен език, консумира цигари и алкохол (или още по-зле – наркотици), вземете решителни мерки. Обяснете на

тийнейджъра, че ще трябва да се среща с подо­бен индивид единствено у вас и то под надзора на възрастен, без да остават двамата на затворе­на врата. Ако установите, че ващето дете усвоява лошите навици на приятелчето си, вземете още по-решителни мерки, като ги разделите перманентно!

Тъй като тийнейджърите много често сформи­рат групи, постарайте се да разберете какво влияние се освобождава оттам. Ако влияние­то е позитивно, окуражавайте подобни събирания, но ако не е – предизвикайте тийнейджъра да си намери друга група по интереси.

« Предишна страница